Praktische informatie

Nadat we telefonisch of via de mail contact hebben gehad over je vraag, beslissen we over aanmelding en wordt er binnen 4 weken een intake gepland. Er is geen wachttijd tot behandeling of onderzoek ná de intake.

Bij kinderen en jongeren tot 18 jaar is een verwijsbriefje van de huisarts of beschikking vanuit de gemeente noodzakelijk om de behandeling vergoed te krijgen.

Bij volwassenen is er een verwijsbriefje van de huisarts nodig. Controleer je polisvoorwaarden voor de vergoeding van je zorgverzekeraar en houdt rekening met het eigen risico. Helaas heb ik de afgelopen jaren geen contract met zorgverzekeraar Menzis gehad. Dat ligt niet aan mijn kwalificaties maar aan het feit dat ik een te klein aantal van hun verzekerden op jaarbasis in behandeling heb, waardoor zij eerder geen contract met mij zijn aangegaan. Dit betekent dat zij maar 65 tot 75% van de zorg vergoeden indien je een naturapolis hebt. Indien je een restitutiepolis hebt wordt wel het volledige bedrag vergoed. Check dus eerst de polisvoorwaarden voordat je besluit tot aanmelden. Je zorgverzekeraar heeft ook een overzicht van alle door hen gecontracteerde zorgaanbieders in jouw omgeving. Per 2020 heb ik (welllicht maar voor een jaar) een contract met Menzis.

Met alle overige zorgaanbieders heb ik al jarenlang een contract af gesloten, zij vergoeden de kosten, minus het eigen risico. Ik declareer rechtstreeks bij de zorgverzekeraar en zij innen het eigen risico bij jou.

Wanneer je de zorg vergoed wil hebben houdt dit automatisch in dat de gemeente (18-) of zorgverzekering (18+) ook geïnformeerd wordt over start en eind van de behandeling. Inhoudelijke informatie wordt niet uitgewisseld, behalve met jouw/uw uitdrukkelijke toestemming.

Voor volwassenen geldt dat ik een traject van maximaal 750 minuten mag bieden. Dit is omdat ik een Basis GGZ praktijk ben en geen Specialistische GGZ praktijk (waar een klinisch psycholoog of psychiater in het team zit). Is er een langdurig en intensief traject nodig dan dien ik je door te verwijzen.

Afspraken die niet 24u van te voren afgezegd worden worden bij jou/u in rekening gebracht en worden niet vergoed door gemeente of zorgverzekering. Het tarief is 45 euro bij een gesprek en 100 euro bij onderzoek. Denk er op tijd aan als een afspraak niet kan doorgaan.

Mocht je de behandeling of het onderzoek zelf willen bekostigen neem dan even contact met me op.

Bij crisis, in de avonduren/weekend/vakantie, neem dan contact met je huisarts of de spoedeisende zorg (jeugdhulp) op.