Klachten

Mocht je een klacht hebben over mij of mijn werkwijze, dan vraag ik je hierover direct contact met mij op te nemen. Komen wij er samen niet uit dan vind ik dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen.
Een klacht tegen een psycholoog die lid is van het NIP of ingeschreven staat in een van de NIP-registers gaat over het beroepsmatig handelen van de psycholoog. Via onderstaande link kunt je informatie lezen over de klachtenprocedure.

www.psynip.nl/uw-beroep/tuchtrecht-en-klachten/klachtprocedure