Praktische informatie

Nadat we telefonisch of via de mail contact hebben gehad over je vraag, beslissen we over aanmelding en wordt er binnen 4 weken een intake gepland. Er is geen wachttijd tot behandeling of onderzoek ná de intake.

Bij kinderen en jongeren tot 18 jaar is een verwijsbriefje van de huisarts of beschikking vanuit de gemeente / gecertificeerde instelling noodzakelijk om de behandeling vergoed te krijgen. LET OP: Vanaf 1-1-2022 heb ik geen contract meer met de de Oude IJsselstreek.

Bij volwassenen is er een verwijsbriefje van de huisarts nodig. Met alle zorgverzekeringen heb ik al jarenlang een contract af gesloten, zij vergoeden de kosten, minus het eigen risico. Ik declareer rechtstreeks bij de zorgverzekeraar en zij innen het eigen risico bij jou. NB Per 01-01-2022 heb ik geen contract met zorgverzekeraar Menzis. Neem eerst contact met hen op om helder te krijgen of en welk deel voor vergoeding in aanmerking kan komen.

Wanneer je de zorg vergoed wil hebben houdt dit automatisch in dat de gemeente (18-) of zorgverzekering (18+) ook geïnformeerd wordt over start en eind van de behandeling. Inhoudelijke informatie wordt niet uitgewisseld, behalve met jouw/uw uitdrukkelijke toestemming.

Voor volwassenen geldt dat ik een traject van maximaal 750 minuten mag bieden. Dit is omdat ik een Basis GGZ praktijk ben en geen Specialistische GGZ praktijk (waar een klinisch psycholoog of psychiater in het team zit en meer complexe problematiek wordt behandeld). Is er een langdurig en intensief traject nodig dan dien ik je door te verwijzen.

Afspraken die niet 24u van te voren afgezegd worden worden bij jou/u in rekening gebracht en worden niet vergoed door gemeente of zorgverzekering. Het tarief is 45 euro bij een gesprek en 100 euro bij onderzoek. Denk er op tijd aan als een afspraak niet kan doorgaan.

Mocht je de behandeling of het onderzoek zelf willen bekostigen neem dan even contact met me op.

Bij crisis, in de avonduren/weekend/vakantie, neem dan contact met je huisarts of de spoedeisende zorg (jeugdhulp) op.