Praktische informatie

Nadat we telefonisch of via de mail contact hebben gehad over je vraag, beslissen we over aanmelding en wordt er binnen 4 weken een intake gepland. Er is geen wachttijd tot behandeling of onderzoek ná de intake.

Bij kinderen en jongeren tot 18 jaar is een verwijsbriefje van de huisarts of beschikking vanuit de gemeente / gecertificeerde instelling noodzakelijk om de behandeling vergoed te krijgen. LET OP: Vanaf 1-7-2022 heb ik geen contract meer met de Achterhoekse gemeenten. Dit betekent dat de behandeling alleen middels een PGB of Zorgmaatwerkovereenkomst vergoed kan worden. Dit dien je bij de gemeente (Jeugdconsulent) aan te vragen.

Bij volwassenen is er een verwijsbriefje van de huisarts nodig. Met alle zorgverzekeringen heb ik al jarenlang een contract af gesloten, zij vergoeden de kosten, minus het eigen risico. Ik declareer rechtstreeks bij de zorgverzekeraar en zij innen het eigen risico bij jou. Per 2022 heb ik helaas geen contract met zorgverzekeraar Menzis. Neem eerst contact met hen op om helder te krijgen welk deel voor vergoeding in aanmerking komt zodat je niet voor onnodige kosten komt te staan.

Wanneer je de zorg vergoed wil hebben houdt dit automatisch in dat de gemeente (18-) of zorgverzekering (18+) ook geïnformeerd wordt over start en eind van de behandeling. Inhoudelijke informatie wordt niet uitgewisseld, behalve met jouw/uw uitdrukkelijke toestemming.

Ik ben een Basis GGZ praktijk en geen Specialistische GGZ praktijk (waar een Klinisch psycholoog of Psychiater in het team zit). Is er een intensiever traject nodig qua tijd en expertise dan dien ik je door te verwijzen.