Over mij


Mijn naam is Sacha Groot en ik ben opgeleid als orthopedagoog en gz-psycholoog. Dit houdt in dat ik kennis heb van het opvoeden en opgroeien in moeilijke omstandigheden (in het kind en/of gezin gelegen) en dat ik kennis heb van psychische problemen. Hierna ben ik de opleiding tot systeemtherapeut gaan volgen en dat maakt dat ik jou niet als individu behandel maar dat we altijd de interacties/patronen tussen jou en je omgeving mee nemen in de behandeling. Totdat ik me volledig op mijn eigen praktijk richtte heb ik lange tijd in de Jeugdzorg gewerkt. Inmiddels beperk ik me niet meer tot jeugd alleen.  We bekijken samen of ik de juiste persoon voor je ben. 

Het kan zijn dat je een drempel ervaart in het zoeken van hulp. Jezelf laten kennen aan een ander is een hele stap, iemand laten meekijken vraagt moed. Maar samen met mij gaat dit je lukken en zul je merken dat je aan de slag kunt met de veranderingen die je wilt bereiken. In de gesprekken met mij, maar nog belangrijker, in jouw dagelijkse leven.  Je gaat ervaren dat je invloed hebt. Dat vind ik belangrijk in onze gesprekken. Ik geloof in jouw mogelijkheden en mijn doel is dat jij die ook weer ten volle gaat zien en benutten. Klachten nemen af of staan je veel minder in de weg.

Betrouwbaar zijn, vertrouwen bieden, naast je staan, beschikbaar zijn, zijn belangrijke waarden voor mij. Ik weet het niet beter dan jij, samen zien en weten we wel meer.

Orthopedagoog
GZ-Psycholoog BIG
K&J Psycholoog NIP
Systeemtherapeut NVRG
EMDR basistherapeut

Generalistische Basis GGZ en Jeugdhulp 
(voorheen 1e lijns psychologische zorg)
AGB code psycholoog 94-011812
AGB code praktijk 94-059398
KvK nr.: 55101313
BIG registratie 29912701125  www.bigregister.nl
NIP lidmaatschap 211643 www.psynip.nl
CRKBO Lid register docenten www.crkbo.nl/