Contracten zorgverzekeraars

Helaas heb ik in 2019 geen contract met zorgverzekeraar Menzis* en Achmea. Dat ligt niet aan mijn kwalificaties maar aan het feit dat ik een te klein aantal van hun verzekerden op jaarbasis in behandeling heb, waardoor zij geen contract met mij zijn aangegaan. Dit betekent dat zij maar 65 tot 75% van de zorg vergoeden indien je een naturapolis hebt. Indien je een restitutiepolis hebt wordt wel het volledige bedrag vergoed. Check dus eerst de polisvoorwaarden voordat je besluit tot aanmelden. Je zorgverzekeraar heeft ook een overzicht van alle door hen gecontracteerde zorgaanbieders in jouw omgeving.

Met de overige zorgaanbieders heb ik wel een contract af gesloten, zij vergoeden de kosten, minus het eigen risico. Ik declareer rechtstreeks bij de zorgverzekeraar en zij innen het eigen risico bij jou.

* Per 2020 heb ik wél een contract met Menzis.Reacties zijn gesloten.