Als Alice in Wonderland in de Jeugdzorg (deel 3)

Er zijn inmiddels meer dan 70 dagen verstreken sinds de kinderen met de ene ouder vertrokken zijn uit het gezin in mijn privé-omgeving. En niemand die werkelijk gesproken heeft met de andere ouder over de inhoud van het machtige verhaal. Het verhaal wat leidend is geweest voor de stappen die gezet zijn binnen de Jeugdzorg. Sinds 8-5 is het gezin wat was, het gezin niet meer. Is de ouder geen ouder meer voor de kinderen die er altijd waren. Wordt er niet meer vertrouwd op de zorg die de ouder bood. Zonder bewijs, sta je ineens aan de zijlijn. Jij en je familie, totaal buitenspel. Machteloos afwachtend, wanneer mag je je kinderen zien, want de agenda’s van de hulpverleners zijn leidend, niet jouw belangen als ouder. Twee uurtjes zijn je tot nu toe toebedeeld. Hoe lang moet er gewacht worden tot het netwerk betrokken wordt, de krachten daarin benut worden, voor beide ouders, zodat zij er samen ook weer voor hun kinderen kunnen zijn? Ook de ouder met het machtige verhaal heeft het nodig dat de verbindingen hersteld worden en de gezamenlijkheid terugkomt. Niemand die ze in al die dagen die verstreken zijn om de tafel heeft gezet en wijst op hun verantwoordelijkheid; in het afsluiten van hun relatie en in het samen ouders zijn en blijven. Omdat de een dit alles weigert en dit geaccepteerd wordt door de Jeugdzorg. Ondertussen bevinden de kinderen zich in een beangstigend vacuüm. Hoe gaat het met mijn moeder, hoe gaat het met mijn vader, hoe gaat het verder met ons? De jeugd-zorg waarin de zorgen in dit gezin nog steeds niet feitelijk onderzocht zijn, de jeugd-zorg waarin er zo voorbij gegaan wordt aan het vervullen van de behoeften van de kinderen in dit gezin door voor hun belangrijke gehechtheidspersonen, de jeugd-zorg die niet naast de ouders staat. De blinde vlekken, de kokervisie, het gebrek aan invoelen en vooral het niet zelfkritisch zijn van de Jeugdzorg, vanaf 8-5 word ik pijnlijk geconfronteerd met de tekortkomingen in de Jeugdzorg die schade toevoegen aan de kinderen en volwassenen in dit gezin. Nog meer te repareren dan er al was, wachten totdat we het startsein krijgen dat we hiermee mogen beginnen.Reacties zijn gesloten.